Caffi ar-safle Parc y Scarlets. Ar Agor Llun - Gwener

Lolfa Strade

Mae Lolfa Strade yn cynnig amrywiaeth arbennig o fwyd, o fyrbryd blasus i ginio hamddenol. Oes, mae gwledd i'r llygaid yno... ond cofiwch gadw llygad barcud ar y drws, pwy a ŵyr pwy fydd y nesaf i gerdded drwyddo! Bwydlen newydd yn dod yn fuan!

CHWILIO

PARC Y SCARLETS

LOLFEYDD

MATHAU O

Ddigwyddiadau

"Hoffwn ddiolch ichi gyd yn y Scarlets a helpodd i wneud ein noson godi arian yn lwyddiant ysgubol. Roedd hi'n noswaith wych a gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn."

Mike Davies, Cyfarwyddwr HR - Castell Howell

"Rydw i wedi derbyn adborth arbennig gan ein ymwelwyr VIP a llwyddodd Parc y Scarlets i wneud argraff dda iawn arnynt."

James Ross - Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru