CYNNAL CINIO GALA

Gwnewch argraff barhaol ar eich gwesteion, wrth iddynt gael eu croesawu gan olygfeydd gwych o'r cae o'n hystafelloedd digwyddiadau. Mae'r amrywiaeth o ystafelloedd digwyddiadau amlbwrpas wedi eu creu i ddarparu ar gyfer pob math o wleddoedd, ciniawau gala neu ddigwyddiadau coctel.

Os oes thema arbennig yn rhan o'ch cynllun, gallwn eich helpu i droi eich gweledigaeth yn realiti. Rydym yn hapus i gydweithio â chi i greu bwydlen wedi ei haddasu i gyd-fynd â'ch anghenion, yn ogystal ag addasu ar gyfer anghenion dietegol eich gwesteion.

CYFLEUSTERAU

  • RHYNGRWYD DIWEFR
  • AERDYMHERU
  • PARCIO AM DDIM

  • BAR PREIFAT

  • GOLYGFEYDD STADIWM

  • CYFLEUSTERAU TAFLUNIAD

  • SYSTEM PA

  • ARLWYAETH AR-SAFLE

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost

"Hoffwn ddiolch ichi gyd yn y Scarlets a helpodd i wneud ein noson godi arian yn lwyddiant ysgubol. Roedd hi'n noswaith wych a gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn."

Mike Davies, Cyfarwyddwr HR - Castell Howell

"Rydw i wedi derbyn adborth arbennig gan ein ymwelwyr VIP a llwyddodd Parc y Scarlets i wneud argraff dda iawn arnynt."

James Ross - Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru