CYNNAL DIGWYDDIAD

Mae gan Barc y Scarlets enw da am fod yn un o brif leoliadau De Orllewin Cymru ar gyfer pob math o ddigwyddiadau corfforaethol a phreifat yn cynnwys cyfarfodydd, dyddiau hyfforddi, partïon a chyngherddau; gydag amrywiaeth arbennig o ystafelloedd cynadledda a gwledda moethus ac amlbwrpas, sy'n gallu gwasanaethu grwpiau bach o ddau hyd at 20,000 o westeion.

Yn ein hymroddiad i ddarparu gwasanaeth unigryw a phwrpasol sy'n gosod Parc y Scarlets ar wahân i leoliadau cynadledda eraill; rydym yn dymuno gwireddu'ch gweledigaeth ar gyfer eich digwyddiad ac mae gan ein tîm digwyddiadau ar y safle y profiad, ymrwymiad a chreadigrwydd i wneud hynny.

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost
For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
Rwy'n derbyn