Dathlwch y Nadolig gyda Ni!

2020 dates coming soon!

Os ydych yn fusnes corfforaethol neu'n grŵp o ffrindiau, ymunwch â ni yn un o'n nosweithiau thema parti Nadolig i ymuno yn ysbryd yr ŵyl!

Mwynhewch bryd o fwyd tri chwrs wedi ei ddilyn gan adloniant disgo DJ a llawer mwy!

Mae ein nosweithiau parti yn digwydd ar nosweithiau dethol trwy gydol mis Rhagfyr.

COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB

RHANNU PARTI

Ymunwch â ni yn un o'n partion Nadolig wedi ei rannu, lle gallwch fwynhau pryd Nadoligaidd, adloniant a llawer mwy!

PARTÏON PREIFAT

Cynlluniwch eich parti Nadolig eich hun gyda llu o opsiynau arlwyo ac adloniant ar gael!

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost

"Hoffwn ddiolch ichi gyd yn y Scarlets a helpodd i wneud ein noson godi arian yn lwyddiant ysgubol. Roedd hi'n noswaith wych a gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn."

Mike Davies, Cyfarwyddwr HR - Castell Howell

"Rydw i wedi derbyn adborth arbennig gan ein ymwelwyr VIP a llwyddodd Parc y Scarlets i wneud argraff dda iawn arnynt."

James Ross - Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru