CYRRAEDD PARC Y SCARLETS

Cyfeiriad = Parc y Scarlets, Parc Pemberton, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 9UZ

Car = Gadewch yr M4 ar Gyffordd 48 ac ymunwch â'r A4138 sydd wedi ei nodi ar arwyddion Llanelli. Arhoswch ar yr A4138 am tua 3 milltir nes cyrraedd Premier Inn ar eich chwith. Trowch i'r chwith yn syth wedi'r gwesty ac yna cymerwch yr ail dro ar y gylchfan fach er mwyn cyrraedd Parc y Scarlets.

Trên = Mae Gorsaf Drên Llanelli tua 15 munud mewn car o Barc y Scarlets gyda gwasanaeth tacsi tu allan i'r Orsaf.

Awyren = Y maes awyr agosaf yw Maes Awyr Caerdydd, sydd tua 54 milltir o'r Stadiwm.

Cwch = Y porthladd agosaf yw Doc Penfro sydd tua 54 milltir o'r Stadiwm.

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost

"Hoffwn ddiolch ichi gyd yn y Scarlets a helpodd i wneud ein noson godi arian yn lwyddiant ysgubol. Roedd hi'n noswaith wych a gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn."

Mike Davies, Cyfarwyddwr HR - Castell Howell

"Rydw i wedi derbyn adborth arbennig gan ein ymwelwyr VIP a llwyddodd Parc y Scarlets i wneud argraff dda iawn arnynt."

James Ross - Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru