Yn dal hyd at 12 o westeion

Gofod Cyfarfod Arbennig yng Ngorllewin Cymru

Gyda bar preifat a golygfeydd gwych o'r cae, mae Bocs Gweithredwyr ym Mharc y Scarlets yn leoliad perffaith ar gyfer cyfarfodydd o hyd at 12 o westeion.

Os ydych yn chwilio am leoliad unigryw ac arbennig i gynnal cyfarfodydd yng Ngorllewin Cymru, does dim angen edrych tu hwnt i Barc y Scarlets.

Mae gan bob Bocs Gweithredwyr le i 12 o westeion a cheir balconi preifat yno sy'n darparu ardal gwylio breifat ichi o brif gae y Stadiwm.

Mae tu mewn i bob Bocs wedi eu cynllunio i'r safon uchaf gyda theledu, ardal gweini, bwrdd mawr a chadeiriau, ffôn a chysylltiad i'r rhyngrwyd. Mae'n gwasanaeth arlwyo'n gallu amrywio o ofynion syml cyfarfodydd a byrbrydiau i giniawau hamddenol a phrydiau tri chwrs moethus.

Mae Bocs Gweithredwyr yn leoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd yng Ngorllewin Cymru a Llanelli.

Mae pob Bocs wedi ei enwi ar ôl un o fawrion y Scarlets ac mae'n cynnig cyflawnoldeb corfforaethol llwyr i gynnal cyfarfod bwrdd, cyfweliadau swydd neu gall ddarparu gofod tawel a phroffesiynol i weithio.

Gyda phecynnau arlwyo ar gael ar alw, parcio am ddim a mynediad hawdd i'r M4, mae Bocs Gweithredwyr yn ddewis lleoliad gwych ar gyfer cyfarfodydd yng Ngorllewin Cymru.

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost

"Hoffwn ddiolch ichi gyd yn y Scarlets a helpodd i wneud ein noson godi arian yn lwyddiant ysgubol. Roedd hi'n noswaith wych a gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn."

Mike Davies, Cyfarwyddwr HR - Castell Howell

"Rydw i wedi derbyn adborth arbennig gan ein ymwelwyr VIP a llwyddodd Parc y Scarlets i wneud argraff dda iawn arnynt."

James Ross - Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru