yn dal hyd at 2,000 o westeion

Y Lleoliad Mwyaf Amlbwrpas yng Ngorllewin Cymru

Canolfan Delme Thomas yw'r cyfleuster mwyaf ym Mharc y Scarlets ac mae'n ddelfrydol ar gyfer arddangosfeydd mawr, digwyddiadau chwaraeon dan do a seremonïau gwobrwyo. Gyda'r gallu i gael ei drawsnewid i fod yn lleoliad hollol gyfredol, gellir dadlau mai Arena Juno Moneta yw'r lleoliad digwyddiadau mwyaf hyblyg yng Ngorllewin Cymru.

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost

"Hoffwn ddiolch ichi gyd yn y Scarlets a helpodd i wneud ein noson godi arian yn lwyddiant ysgubol. Roedd hi'n noswaith wych a gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn."

Mike Davies, Cyfarwyddwr HR - Castell Howell

"Rydw i wedi derbyn adborth arbennig gan ein ymwelwyr VIP a llwyddodd Parc y Scarlets i wneud argraff dda iawn arnynt."

James Ross - Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru