Ar agor Llun - Gwener

Bwydlen Newydd yn Dod yn Fuan

Mae'r Lolfa Strade yn cynnig amrywiaeth gwych o fwyd, o fyrbryd blasus i ginio hamddenol. Oes, mae gwledd i'r llygaid yno... ond cofiwch gadw llygad barcud ar y drws, pwy a ŵyr pwy fydd y nesaf i gerdded drwyddo! Gyda'r fwydlen newydd yn dod yn fuan, mae'r Lolfa Strade yn le gwych i stopio i gael tamaid o fwyd!

Mae'r Lolfa Strade hefyd ar gael i'w logi'n breifat. Gyda digon o le i hyd at 80 o westeion, mae'r Lolfa Strade yn lleoliad gwych ar gyfer digwyddiadau gwybodaeth.

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost

"Hoffwn ddiolch ichi gyd yn y Scarlets a helpodd i wneud ein noson godi arian yn lwyddiant ysgubol. Roedd hi'n noswaith wych a gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn."

Mike Davies, Cyfarwyddwr HR - Castell Howell

"Rydw i wedi derbyn adborth arbennig gan ein ymwelwyr VIP a llwyddodd Parc y Scarlets i wneud argraff dda iawn arnynt."

James Ross - Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru