Balchder Llanelli

147 mlynedd o hanes balch

Llanelli yw un o'r trefi rygbi mwyaf adnabyddus ac enwog yn y byd. Mae'n ganolbwynt i un o'r clybiau rygbi sydd â'r mwyaf o gefnogaeth yn y byd, y Scarlets - gyda threftadaeth rygbi gyfoethog a digyffelyb.

Daeth Llanelli RFC i'r amlwg am y tro cyntaf pan gurwyd tîm oedd ar daith o Awstralia ym 1908. Ers hynny, maent wedi ennill sawl gornest yn erbyn nifer o dimoedd rhyngwladol, yn cynnwys yr enwog Grysau Duon ym 1972 a gan faeddu pencampwyr y byd, Awstralia 13-9, ryw 20 mlynedd yn ddiweddarach ym mis Tachwedd 1992.

Sefydlwyd rhanbarth Llanelli Scarlets ym mis Gorffennaf 2003 o'r Llanelli RFC gwreiddiol pan aildrefnwyd rygbi elit Cymru gan URC; daeth y Scarlets yn fuddugol yn eu gornest i sefyll yn annibynnol pan unwyd rhai eraill i greu pump, a ddaeth wedyn yn bedwar rhanbarth rygbi o'r safon uchaf.

Mae'r Scarlets yn gynrychiolwyr swyddogol i weddill Gorllewin Cymru.

Symudodd y Scarlets o Barc y Strade ddiwedd mis Tachwedd 2008 i safle newydd Parc y Scarlets.

The first historic game at the Stadium was held on 15th November 2008 and was fittingly between Llanelli RFC v Cardiff RFC, a game which saw Llanelli triumph with a 32-3 win over their rivals, and which will live on in the history books.

Arweiniwyd y seremoni agoriadol swyddogol gan Brif Weinidog Cymru ar y pryd, Rhodri Morgan, ar 31ain o Ionawr 2009, wedi ei ddilyn gan y Scarlets yn herio'r Barbariaid o flaen stadiwm orlawn ym Mharc y Scarlets. Enillodd y Scarlets gyda sgôr addawol iawn o 40 - 24.

Gyda gwreiddiau rygbi cryf a rhai o gefnogwyr mwyaf ffyddlon ac angerddol ym myd y bêl hirgron, mae'r Scarlets a Llanelli yn stori hynod yn hanes, llwyddiant, balchder ac angerdd y byd chwaraeon.

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost

"Hoffwn ddiolch ichi gyd yn y Scarlets a helpodd i wneud ein noson godi arian yn lwyddiant ysgubol. Roedd hi'n noswaith wych a gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn."

Mike Davies, Cyfarwyddwr HR - Castell Howell

"Rydw i wedi derbyn adborth arbennig gan ein ymwelwyr VIP a llwyddodd Parc y Scarlets i wneud argraff dda iawn arnynt."

James Ross - Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru