PARCIO YM MHARC Y SCARLETS

Mae tua 300 o leoedd parcio yn y prif faes. Dylid nodi fod y maes parcio hwn am ddim i gwsmeriaid ar ddiwrnod pan nad oes gêm ac maent wedi eu neilltuo ar sail cyntaf i'r felin caiff falu.

O fewn y prif faes, mae 26 lle parcio anabl.

Yn ychwanegol, mae gennym faes parcio eilaidd, Maes Parcio B, lle gellir bwcio ar gais am ddigwyddiadau mwy a gall ddal tua 450 o geir. Mae'r maes parcio wedi ei leoli ger tafarn y Sessile Oak a gellir cael mynediad iddo o'r gylchfan.

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost

"Hoffwn ddiolch ichi gyd yn y Scarlets a helpodd i wneud ein noson godi arian yn lwyddiant ysgubol. Roedd hi'n noswaith wych a gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn."

Mike Davies, Cyfarwyddwr HR - Castell Howell

"Rydw i wedi derbyn adborth arbennig gan ein ymwelwyr VIP a llwyddodd Parc y Scarlets i wneud argraff dda iawn arnynt."

James Ross - Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru