CYNNAL DIGWYDDIAD PREIFAT

Ein bwriad yw creu pecynnau sydd wedi eu teilwra ar gyfer eich cyllideb a'ch anghenion. Os ydych yn llogi ystafell, neu angen pryd tri chwrs i 300, mae gennym ystafell i gwrdd â'ch gofynion. Mae gennym dîm ymroddedig i sicrhau fod eich digwyddiad yn llwyddiant.

Os ydych yn chwilio am gyfleusterau a gwasanaeth rhagorol, lleoliad trawiadol a gwerth-am-arian, yna does dim angen edrych tu hwnt i Barc y Scarlets.

CYFLEUSTERAU

  • RHYNGRWYD DIWEFR
  • AERDYMHERU
  • PARCIO AM DDIM

  • BAR PREIFAT

  • GOLYGFEYDD STADIWM

  • CYFLEUSTERAU TAFLUNIAD

  • SYSTEM PA

  • ARLWYAETH AR-SAFLE

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost

"Hoffwn ddiolch ichi gyd yn y Scarlets a helpodd i wneud ein noson godi arian yn lwyddiant ysgubol. Roedd hi'n noswaith wych a gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn."

Mike Davies, Cyfarwyddwr HR - Castell Howell

"Rydw i wedi derbyn adborth arbennig gan ein ymwelwyr VIP a llwyddodd Parc y Scarlets i wneud argraff dda iawn arnynt."

James Ross - Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru