Ni all unrhyw leoliad arall yng Ngorllewin Cymru ddal dros 150 o standiau arddangos dan un to tra'n darparu digon o le parcio ar gyfer arddangoswyr a gwesteion. Mae hyblygrwydd y lle, agwedd a lleoliad arbennig gyda'r cyswllt â'r M4 yn gwneud Parc y Scarlets yn leoliad arddangos delfrydol. Roedd cael chwaraewyr y Scarlets yn cerdded o amgylch y standiau yn ychwanegu hyd yn oed mwy i'r arddangoswyr.

Katherine Jones, Castell Howell

Roeddwn eisiau diolch yn fawr am heddiw. Aeth popeth i gynllun ac ni allwn fod wedi gofyn am le gwell i ddechrau fy nghynhadledd cyntaf. Roedd yr holl gynllunio ymlaen llaw a wnaethoch i'm helpu i gael popeth yn gywir yn wych. Diolch yn arbennig i'r tîm ar y diwrnod a oedd yn ardderchog. Hynod gynorthwyol trwy gydol y broses. Roedd yn ddiwrnod gwych a byddaf yn sicr o edrych i drefnu digwyddiadau gyda chi yn y dyfodol. Plis estynwch fy niolch i bawb a oedd yn rhan o'r trefnu i'w wneud yn ddiwrnod hwylus. Rwy'n gwerthfawrogi'ch holl help yn fawr.

Martin Morgan, Empower Education LTD

Roeddwn i eisiau diolch yn fawr ichi gyd yn y Scarlets a'm helpodd i wneud ein noson godi arian yn gymaint o lwyddiant. Roedd yn noswaith wych a gwnaeth bawb fwynhau yn eithriadol.

Mike Davies, HR Director, Castell Howell

Hoffwn fynegi fy niolch diffuant am eich holl help a chymorth gyda'n cyfarfodydd wythnos diwethaf. Ni allwn fod wedi'n plesio'n fwy gyda'r lefel arbennig o drefn a chyfathrebu cyn ein cyfarfodydd a'r ffordd wych y cafon ein derbyn a'n gweini o'r eiliad y cyrhaeddom brynhawn Mercher.

Aeth y tim i'r eithafion i ddarparu'r cyfarfod a'r ardaloedd eraill a ofynnwyd amdanynt yng Nghanolfan Delme Thomas. Cafodd y Lolfa Quinell ei baratoi'n hynod brydferth cyn inni gyrraedd ac ni allai'r tim fod wedi bod yn fwy sylwgar a phroffesiynol. Roedd y bwyd yn ardderchog hefyd.

Rwyf wedi derbyn adborth arbennig gan ein hymwelwyr VIP a gafodd argraff ardderchog gan bopeth am Barc y Scarlets.

James Ross, Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru

Parc y Scarlets is a fantastic venue with extremely friendly and helpful staff, always on hand when needed. We’ve
enjoyed every one of our visits to the stadium for the Warren Gatland dinner and more recently the Sam Warburton
dinner and we’ll certainly be returning with other events in the future. The food and service is exceptional.

Owain Gwynedd, 218 Events

I just wanted to congratulate your club for the excellent welcome and facilities we received the the game last night. As a disabled supporter we were looked after tremendously, from easy parking by your attendants through to friendly help getting into the stadium. Well done Scarlets!!

Joe Mulholland

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost