Loading Events
This event has passed.

Tickets for Llanelli’s biggest fireworks display at Parc y Scarlets are now sale!
The Scarlets’ Fireworks spectacular will take place on Sunday, November 3 with another sparkling, fun-filled night guaranteed.
In association with Radio Carmarthenshire, there will be live entertainment leading up to the fireworks display as well as a funfair in the stadium car park and various food and drink stalls to keep you refreshed during the evening.
Tickets are £6.50 for adults and £4.50 for under-16s and can be purchased from 🔗https://bit.ly/2zQors1 or via our ticket office on 01554 29 29 39.
Join us in November for a brilliant night of family fun!

Mae tocynnau ar gyfer arddangosfa tân gwyllt fwyaf Llanelli ym Mharc y Scarlets bellach ar werth!
Bydd arddangosfa Tân Gwyllt y Scarlets’ yn cael ei gynnal ddydd Sul, Tachwedd 3 gyda noson ddisglair, llawn hwyl arall wedi’i gwarantu.
Mewn cydweithrediad â Radio Sir Gaerfyrddin, bydd adloniant byw yn arwain at yr arddangosfa tân gwyllt yn ogystal â ffair hwyl ym maes parcio’r stadiwm ac amryw o stondinau bwyd a diod i’ch diweddaru yn ystod y noson.
Pris y tocynnau yw £6.50 i oedolion a £4.50 i plant dan 16 oed, a gellir eu prynu o 🔗https://bit.ly/2zQors1 neu trwy ein swyddfa docynnau ar 01554 29 29 39.
Ymunwch â ni ym mis Tachwedd am noson wych o hwyl i’r teulu!